Drumschool Joris de Bont

drumschool/muziekprojecten

Muziekprojecten

Met muziekprojecten in het primair-, voortgezet- en speciaalonderwijs heb ik intussen de nodige ervaring opgedaan als zelfstandige of als docent voor diverse centra voor de kunsten. In de loop der jaren heb ik diverse projecten ontwikkeld die ingezet kunnen worden. Projecten zijn overigens altijd in ontwikkeling en kunnen meestal aangepast worden aan verschillende doelgroepen. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om met een docententeam een inspiratieworkshop te houden met tools voor muzieklessen. Maar ook voor workshops op een feestdag of schoolkamp zijn mogelijkheden.

Ook denk ik graag met u mee om een nieuw project aan de hand van bijvoorbeeld een thema met u op te zetten.

Hieronder vindt u informatie over een aantal projecten die in te zetten zijn en een aantal fragmenten uit dit soort projecten als voorbeeld.

Voor meer informatie hier over kunt u contact met me opnemen via contactformulier.

Workshop Cajon

Drummen op een kistje? JA! Een cajon is een drumstel in het klein. Beats meespelen met muziek. Zelf beats maken. Maar vooral het ervaren van samen muziek maken!

In deze workshop (45-60 min) wordt gebruik gemaakt van twee soorten instrumenten: de cajon en de bongo cajon. Een workshop voor alle groepen, zowel in het basis-, voortgezet- en speciaalonderwijs. De inhoud wordt naar gelang de groep aangepast.

Workshop Boomwhackers

Boomwhackers zijn gekleurde buizen van verschillende lengte met elk hun eigen toonhoogte. Met deze buizen kun je ritmisch, melodisch en harmonisch spelen.

In deze workshop (45 min) wordt na enkele muzikale introductiespellen de Boomwhacker-Bodypercussion-Battle gespeeld.

Weggooien is zonde!

Van iets dat je anders weg zou gooien wordt iets blijvend gemaakt.Deze workshop bestaat uit meerdere onderdelen. Van allerlei restmateriaal gaan we ontdekken wat de klank is. Welk materiaal produceert welk soort geluid. Kun je een voorwerp anders laten klinken door er op verschillende wijzen geluid mee te maken. Kun je van restmateriaal een soort instrument maken? En lijkt dat dan op een al bestaand instrument of heb je iets nieuws ontdekt!

In het tweede gedeelte gaan we met alle geluiden een compositie maken. Dit kan improviserend zijn, met steunwoorden of zelfs met muzieknoten of een grafische notatie. Belangrijk is het zelf ontdekkend vermogen van de kinderen. Het resultaat wordt opgenomen en blijft achter op school. Zo ontstaat er vanuit afval een blijvend resultaat.

Deze workshop kan in alle groepen uitgevoerd worden, natuurlijk aangepast aan de groep. De duur van de workshop is 60 min maar zou ook langer kunnen worden gemaakt of over twee sessies worden verdeeld.

Project op maat

Naast het aanbod van bestaande projecten is het in samenspraak met de aanvrager altijd mogelijk om bestaande projecten aan te passen aan bijvoorbeeld een thema of doelgroep. Ook wordt er graag meegedacht om een nieuw project samen met de aanvrager op te zetten. Materiaal om met grote groepen muziek te maken is aanwezig. Je kunt denken aan een project met een uitvoering. Een thema project met bijvoorbeeld carnaval. Maar ook om met het docententeam een muzikale inspiratie workshop te doen.De doelgroep kan niet alleen een school zijn maar ook projecten voor senioren zijn mogelijk.

Neem contact op over de mogelijkheden. Er wordt graag met u meegedacht!

Filmmuziek

Wat is belangrijker beeld of geluid? Bij een film zijn beeld en geluid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar als je nu eens andere muziek onder een filmfragment zet? Wat veranderd er dan? Kun je dan van een enge scene een vrolijke scene maken? Waaruit bestaat de soundtrack van een film?

In deze workshop gaan we dat ontdekken maar wordt er ook zelf een soundtrack bij een filmfragment gemaakt. Er zijn verschillende filmfragmenten. Een groepje gaat met een hiervan aan het werk. Er wordt bepaald welke sfeer een scene moet krijgen, of er tekst gebruikt moet worden. Zijn er achtergrondgeluiden nodig en wordt er met instrumenten muziek bij het fragment gemaakt. Elke groep laat het resultaat uiteindelijk horen.

Deze workshop heeft meer tijd nodig en kan bijvoorbeeld een ochtend of middag duren. De filmfragmenten worden op een usb stick meegenomen maar er zal tijdens de workshop de beschikking moeten zijn over een aantal computers/laptops of tablets.

Slagen in Slagwerk

Slagen in Slagwerk is een lessenreeks van 4 lessen van 45 min. In elke les komt er een ander onderwerp en instrument aanbod. In een van de lessen wordt er een opname gemaakt van een lied waarbij zowel melodische als ritme-instrumenten worden gebruikt. Een les is gewijd aan de cajon en de laatste les is het drumstel het onderwerp. Tijdens de lessen worden er eigen beats gemaakt, is er ruimte voor improvisatie, wordt er met muziek meegespeeld en is samenspel een belangrijk onderdeel.

Kortom een afwisselende lessenreeks met slagwerk in de hoofdrol. Doelgroep is de bovenbouw van het primair onderwijs

Muziek vanuit het Niets

Deze workshop gaat over improvisatie, samenspel, creativiteit en samen creëren.

Na een aantal inleidende oefeningen is het de bedoeling om vanuit het niets samen tot een geïmproviseerd muziekstuk te komen waarbij ieder gelijkwaardig is en vaardigheden op een instrument niet belangrijk zijn.

Nodig een ruimte met diverse instrumenten. Eigen instrumentarium van de school kan gebruikt worden eventueel aangevuld met instrumenten die worden meegebracht.

De groep wordt geleid door de composer die d.m.v. allerlei gebaren en tekens de groep een ter plekke verzonnen compositie laat spelen. Gewerkt wordt met allerlei muzikale begrippen zoals tempo, dynamiek en klankkleur.

Voor deze workshop is een maximale groepsgrootte van 15-20 personen het handigste. Is de groep groter? Dan is het wellicht een optie om de workshop in twee delen te geven.

0